Jak rozmieścić zraszacze w ogrodzie

Jak rozmieścić zraszacze w ogrodzie

by Redaktor

Podstawy projektowania ogrodów

Aby zaprojektować i samodzielnie wykonać instalację nawadniania ogrodu konieczne jest stworzenie planu ogrodu, na którym uwzględnimy jego wymiary, kształt, a także zaznaczymy obrysy ścieżek, altan, podjazdu, oraz obszar, jaki chcemy nawadniać. Na podstawie takiego planu, otrzymamy wstępną informację o powierzchni do podlewania, co z kolei umożliwi nam obliczenie ilości potrzebnej wody, a co za tym idzie ilości zraszaczy, a następnie ich rozmieszczenie. Bardzo ważną kwestią jest znajomość ciśnienia wody w wodociągu, czy też w pompie używanej do nawadniania, a także wydajność zraszaczy, których planujemy używać, oraz ich zapotrzebowanie na ciśnienie wody. Kolejnym krokiem jest rozmieszczenie na planie zraszaczy, a także umiejscowienie studzienki przyłączeniowej, oraz zaprojektowanie przebiegu instalacji zasilającej.

By przystąpić do zaprojektowania systemu nawadniającego w ogrodzie lub na działce, trzeba sobie przygotować jego schemat. Na nim nanosi się budynki oraz te elementy, które nie będą podlewane. Dopiero po tym można przystąpić do wyboru techniki nawadniającej. W większości ogrodów lub działek optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie zraszaczy do trawnika, które trzeba nanieść na schemat w pierwszej kolejności. By zapewnić odpowiednie zraszanie podlewanego terenu, najlepiej będzie posłużyć się cyrklem, za pomocą którego wyznaczy się zasięgi działania poszczególnych zraszaczy. W centrach stref podlewania najlepiej umieścić zraszacze dookolne, bez regulacji kąta zraszania. Z kolei wzdłuż obrzeży, ścieżek czy dróg instaluje się zraszacze o kącie 180°, natomiast w narożnikach najlepiej sprawdzą się modele o ręcznie regulowanym kącie działania. Te ostatnie przydadzą się szczególnie tam, gdzie krawędzie podlewanego terenu mają nieregularne kąty i kształty, np. w przypadku trawników.

Podstawą zaprojektowania instalacji nawadniającej będzie sporządzenie planu ogrodu z podaniem charakterystycznych wymiarów i zaznaczeniem terenu do nawadniania. Ze względu na ilość potrzebnej wody i zajmowaną powierzchnię, instalację dostosowujemy głównie do wymagań trawnika. Wykorzystując wcześniej przygotowany plan ogrodu możemy przystąpić do rozmieszczenia zraszaczy, studzienek przyłączeniowych i ustalenia trasy przebiegu rur zasilających.

Jak rozmieścić zraszacze w ogrodzie

Wybór odpowiedniego systemu tryskaczowego

Na samym końcu naszą uwagę przykuje wybór systemu sterowania. Ręczne sterowanie pozwala nam kontrolować instalację, a automatyczne (zegar sterujący i elektrozawory) są wygodniejsze dla zapracowanych osób. Włączają się i wyłączają o ustalonych porach i współpracują z czujnikami gleby i opadów. Zajmiemy się też regulowaniem kątów nawadniania zraszaczy i czynnościami konserwacyjnymi (m.in. wymiana dysz, czyszczenie elementów filtracyjnych i opróżnianie instalacji wody przed okresem zimowym).

Punkt wystający z grzbietu dyszy, skierowany w lewym kierunku, wyznacza zakres pracy zraszacza, oraz pole zasięgu jego rozpylania. Zwiększenie zakresu następuje poprzez przytrzymanie dyszy i skręcenie jej w kierunku przeciwnym do pracy wskazówek zegara. Zmniejszenie zakresu odbywa się dokładnie w sposób odwrotny. Należy zatem przycisnąć i przytrzymać dyszę oraz skręcać ją w kierunku wskazówek zegara.

Automatyka to przede wszystkim odpowiedni sterownik. Dobieramy go do ilości sekcji. Dla przykładu: jeśli mamy 6 sekcji, wówczas wybieramy sterownik 6-sekcyjny i decydujemy, czy ma być on zamontowany na zewnątrz czy wewnątrz budynku oraz określamy inne jego parametry – np. czy ma mieć wbudowane Wi-Fi lub czy ma być wyposażony w zasilanie bateryjne.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy umieszczaniu zraszaczy

Regulacja pracy zraszaczy polega na ustaleniu początkowego punkt zraszania oraz dobranie odpowiedniej do niego dyszy. Większość zraszaczy posiadających automatyczny system zmiany pola zasięgu pracy dyszy, posiadają fabrycznie ustawiony zakres 25 stopni. Wartość tę można zmieniać i dowolnie regulować. Żeby to zrobić należy na samym początku odpowiednio ustawić mechanizm zapadkowy, poprzez ruch rotacyjny głowicą ku wnętrzu mechanizmu zraszacza. W ten sposób określamy zakres pracy dyszy urządzenia, umieszczony z jego prawej strony.

Przy projektowaniu zraszaczy rotacyjnych należy pamiętać o odpowiednim doborze dysz w urządzeniach znajdujących sie na jednej sekcji nawodnieniowej. Z uwagi na to, że niezależnie od kąta zraszacze obracają się w jednakowym tempie, zraszacz o kącie 90 stopni wykona obrót i powrót podczas gdy zraszacz o kącie 180 stopni wykona tylko obrót. Aby zrównoważyć wydajności urządzeń niezbędne jest dopasowanie dysz – np. 90 stopni dysza 1,0; 180 stopni dysza 2,0.

O tych produktach absolutnie nie powinniśmy zapominać, jeśli prace mają być przeprowadzone na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o rury przyjrzyjmy się bliżej wersji polietylenowej, która jest sprzedawana na metry. Jak widać konieczne będzie dokonanie odpowiednich obliczeń, lecz mamy od tego uznanych fachowców. Taką czynność można im pozostawić, a na pewno nie wydamy na to ogromnych pieniędzy. Wyliczenia będą za to wykonane poprawnie i precyzyjnie. W ogrodach przydomowych sprawdzą się rury o średnicy 20-25 milimetrów. Nie obejdzie się bez zakupienia trójników. W razie jakichkolwiek wątpliwości poprośmy w sklepie o poradę. Nie musimy znać się na wszystkich elementach, lecz zawsze można skorzystać ze wsparcia specjalistów.

Jak rozmieścić zraszacze w ogrodzie

Regulacja ustawień zraszaczy

Koszty mogą być ponad dwukrotnie wyższe jeśli do nieruchomości doprowadzona jest kanalizacja, a dostawca wody nie zgadza się na zainstalowanie dodatkowego wodomierza, oddzielnie zliczającego zużycie wody tylko do podlew (płacimy za ścieki, których faktycznie nie wytwarzamy).

You may also like

1 comment

Milena 26 stycznia, 2023 - 4:53 pm

Super artykuł wkońcu wiem jak rozmieścić zraszacze w ogrodzie

Reply

Leave a Comment